Wereldwinkel Made Beleidsplan 2017

1. Inleiding (historie)

Wereldwinkel Made is in 1992 ontstaan vanuit de werkgroep “Kerk en Samenleving”.

Door de verkoop van producten uit ontwikkelingslanden worden afzetmogelijkheden geschapen voor producenten uit ontwikkelingslanden. Daarbij is er aandacht voor een lange-termijnrelatie tussen producenten en afnemers. Producenten moeten werken met aandacht voor duurzaamheid en milieu, wij moeten een prijs betalen die zorgt voor een leefbaar inkomen. Zo worden werkomstandigheden verbeterd en wordt gelijkwaardigheid van mensen bevorderd.

We zijn op kleine schaal begonnen met de verkoop van koffie, thee en siervoorwerpen in plaatselijke supermarkten en bij de Rabobank. Vervolgens werden deze producten verkocht tijdens evenementen zoals de vroegere “Maderie”. De verkopen waren goed. Later werd een tot “winkel” omgebouwde vouwwagen aangeschaft. Hiermee stonden we ’s woensdags in Made op de weekmarkt. Ondertussen was men op zoek naar een winkelruimte om van daaruit te gaan verkopen.

Door de gemeente werd aan Stichting Wereldwinkel Made de ondergrond voor de huidige wereldwinkel verkocht voor het symbolische bedrag van 1 gulden. Door de familie Rovers, onze buren, werd alle medewerking verleend. De ruwbouw is door een aannemer gezet en in 3 maanden werd met hulp van vrijwilligers de winkel gerealiseerd.

In 2009 is de winkel overgegaan op een nieuw kassaprogramma, Blue Retail, en in 2010 is een magazijn aangebouwd. In 2012 heeft Wereldwinkel Made zich aangesloten bij Partner Support en is nu een Partner Winkel. De producten worden door de inkoopgroep ingekocht bij verschillende erkende importeurs.

De groep vrijwilligers bestaat uit ongeveer 30 personen, waarvan 5 bestuursleden. Het is een enthousiaste groep. Iedereen zet zich voor de volle 100% in.

De winkel is gevestigd aan de Marktstraat 24a en is 6 dagen per week geopend.

Waarom is dit beleidsplan tot stand gekomen?

Wereldwinkel Made is een kleine winkel op een goede locatie, maar de retail heeft het niet gemakkelijk en is sterk in beweging. We zien dat Wereldwinkel Made wel een goede vermogenspositie heeft, maar dat de rentabiliteit achter blijft. We zullen actief en alert moeten zijn, een beleidsplan kan daarbij helpen. We hopen door planmatig te werk te gaan de exploitatie van de winkel te optimaliseren.

2. Samenvatting

Wereldwinkel Made heeft een kleine winkel op een A-locatie.

Onder het vrijwilligersbestand is vrij weinig verloop, de inzet en de onderlinge verhoudingen zijn goed. We streven naar verjonging en aanvulling van het vrijwilligersbestand. Werven van vrijwilligers wordt moeilijker.

Binnen het bestuur moet aandacht besteed worden aan vervanging en verjonging.

In 2009 is geïnvesteerd in automatisering met het kassaprogramma Blue Retail, het programma en de hardware zijn nu sterk verouderd en dringend aan vervanging toe.

In 2010 is een magazijn aangebouwd. Voor de financiering is een hypotheek afgesloten die inmiddels grotendeels is afgelost.

Computers en software zijn afgeschreven, het magazijn nog lang niet.

De omzet was enkele jaren bijna € 50.000 maar is in 2015 met 15% gedaald. In 2016 raakten we op-rekeningklanten kwijt, de kassaomzet was iets hoger, de werving van kerstpakketklanten was lastig.

We moeten aandacht blijven schenken aan de styling van de winkel, de samenstelling van het assortiment en aan reclame.

We moeten het aandeel van de verschillende productgroepen en prijscategorieën jaarlijks onder de loep nemen. We kunnen daartoe gegevens uit het kassaprogramma genereren, interpreteren en gebruiken voor beleid.

Er is een ambitieus en taakstellend verkoopplan opgesteld en klanten voor kerstpakketten worden actief geworven.

Door dit actief verkoopbeleid hopen we de omzet in 2017 te verhogen met 3%.  

Deelname aan Partner Support brengt een andere, meer planmatige, manier van inkopen met zich mee. Dat leidt tot werkbesparing bij de inkoop en maakt extra aandacht voor speciale inkopen mogelijk.

De mogelijkheden om via internet in te kopen zijn nog steeds beperkt.

In Culemborg verandert er veel, dat zal de komende jaren grote invloed hebben op de wijze van inkopen, op het assortiment en op het leveranciersbestand.

We zijn blij met een actieve landelijk voorzitter (Michel Evers), maar hij staat voor grote uitdagingen. Bij de LvWW is veel in beweging ten aanzien van automatisering, certificering  van leveranciers en/of producten (met wfto-guaranteed system) en de voorziening met digitale productinformatie uit het kassaprogramma. Er wordt meer gevraagd van een kleiner aantal mensen.

Het financiële gat bij de cadeaubonnen is nog niet gedicht. Door de sterk afgenomen omzet van cadeaubonnen wordt dat ook moeilijker.

De positie van importeurs baart ons zorgen. Er zijn de afgelopen tijd verschillende importeurs verdwenen, waardoor het aanbod voor ons verschraalt.

De moeilijke positie van de importeurs is er waarschijnlijk debet aan dat de LvWW de importeurs nauwelijks of niet mee kan krijgen in voornoemde, in onze ogen dringend gewenste, ontwikkelingen.

We proberen dit goed te volgen en de juiste keuzes te maken. We bezoeken alle clusterbijeenkomsten en landelijke bijeenkomsten om bij te blijven.

Deelname aan Partner Support brengt een hogere fee met zich mee. Om die kosten te beperken hebben we inmiddels voor een minder intensieve begeleiding gekozen. Eind 2017 zullen we ons er op beraden of voor een kleine winkel als de onze het partnerschap voldoende toegevoegde waarde heeft om de extra fee te rechtvaardigen.

Blue Retail, ons oude kassaprogramma, dat alleen i.c.m. Windows XP werkt, zorgt regelmatig voor problemen. Op korte termijn (in 2017)  moet er dus wel iets gebeuren, we wachten in spanning af wat de mogelijkheden zullen zijn.

Overstap naar K3 en investering in nieuwe hardware moeten de dringend noodzakelijke overstap naar een nieuwe versie van Windows mogelijk maken. Landelijk heeft het K3-automatiseringstraject grote vertraging opgelopen door problemen met het artikelbestand. Nog onbekend is wanneer die opgelost zullen zijn.

We hebben voor deze omschakeling al een bijdrage uit het Rabo projectenfonds ontvangen. Als gevolg van de lange vertraging zal bijna alle apparatuur in één keer vervangen moeten worden. Gefaseerde investering, zoals eerst was besloten, is geen optie meer.

E.e.a. brengt onverbiddelijk hogere kosten met zich mee. Om zonder verlies te werken is terugwinnen van verloren omzet noodzakelijk.

3. Missie en Visie

3.1 Missie

Onze Wereld Winkel vindt dat de wereldhandel moet veranderen. Met de verkoop van onze producten laten wij zien dat FAIR TRADE (eerlijke handel) mogelijk is.

Fair Trade door een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op:

 • dialoog
 • transparantie
 • respect voor de mens (geen slaven- en kinderarbeid)
 • milieu
 • duurzaamheid

De producent (sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken) kunnen door de verkoop van hun producten een beter leven opbouwen.

Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling.

Een leven waar in zij recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. Gelijke behandeling van man en vrouw.

Door een langdurige relatie met (gecertificeerde) importeurs zijn zij verzekerd van een continuïteit van hun handel.

De wereldhandel moet dus veranderen. zodat producenten die kans ook echt krijgen.

3.2 Visie

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand.

Wij zijn en blijven lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.

Onze Wereldwinkel verkoopt (85% of meer) authentieke Fair Trade producten, met een hedendaags tintje, uit ontwikkelingslanden.

Wij verkopen daarnaast ook een klein deel niet Fair Trade producten. Wij streven ernaar dat dit randassortiment maximaal 15% (van de totale inkoopwaarde) van het artikel assortiment bedraagt. Deze producten hoeven niet te voldoen aan de Fair Trade criteria. Het zijn producten van goede doelen die het assortiment logisch aanvullen bv. kookboeken bij food producten of wereldmuziek. Op dit moment zijn dat: wenskaarten van Floris, de Dopper en enkele artikelen van Stichting Bondgenoot.

Wij gaan ons profileren als FAIR TRADE CADEAUWINKEL voor “de speciale momenten van het leven”. De modules zijn: Zwangerschap & Baby, Geluk, Liefde en Herinneringen. Deze nieuwe ontwikkeling betekent voor onze doelgroep een nog betere herkenning als cadeauwinkel en biedt hen een nog betere afstemming van het artikelbestand

4.Technische punten

4.1 Vergunningen en diploma’s

Voor het runnen van de Wereldwinkel zijn op dit moment geen bijzondere vergunningen of diploma’s benodigd. Binnen het team van de Wereldwinkel is ervaring met inkopen, etaleren en presenteren. Expertise op het gebied van financiën is beschikbaar.

4.2 Administratie

De financiële administratie wordt verzorgd door de penningmeester. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van financiële expertise bij Administratiekantoor Nieuwkoop, Bliek 2, Raamsdonksveer.

4.3 ANBI

Aan Wereldwinkel Made is de ANBI status toegekend. Dat maakt dat giften aan onze stichting voor gevers fiscaal aftrekbaar zijn en dat we 50% van de betaalde energiebelasting bij de belastingdienst kunnen terugvragen. Daarnaast kunnen we in 2017 bij overschakeling naar K3 viaTechSoup.nl gratis Windows Professional verwerven.

Wij willen deze erkenning houden en actualiseerden daarom jaarlijks onze gegevens op de website van de Kennisbank Filantropie in verband met openbaarheid van gegevens en verplichte publicatie. In 2017 gaan we over tot publicatie op onze eigen website.      

4.4 Verzekeringen

Ter afdekking van diverse bedrijfsrisico’s heeft Wereldwinkel Made de volgende verzekeringen afgesloten.

Reaal Wereldwinkel-Pakketpolis:

Transport eigen vervoer, Aansprakelijkheid, Inventaris/goederen, Gebouw, Winkelgeld.

De gemeente Drimmelen heeft een aansprakelijkheidsverzekering die betrekking heeft op alle vrijwilligerswerk dat in de gemeente wordt verricht.

5. Marketing

5.1 De Markt

a. Klanten

Wat is onze doelgroep?

Onze klanten zijn in de volgende categorieën in te delen:

 • bewuste, kritische consumenten, vaste klanten (overwegend voor de food)
 • doelgerichte klanten met enige kennis van het assortiment
 • overwegend vrouwen (alle leeftijden) soms vergezeld door man
 • voornamelijk inwoners uit Made en mensen die in Made werken maar elders wonen

Het profiel van onze doelgroepen zijn: ANS - FLOOR - ROOS en DENNIS

Ans (57) is een postmaterialist

Floor (37) is een kosmopoliet

Roos (25) en Dennis (27) zijn postmoderne hedonisten

Zie voor verder uitleg het verkoopplan.

We willen ons meer richten op:

 • jongeren (25 – 45 jaar), door aanpassing van de presentatie en het assortiment (deels via internet/website en zeker via facebook).
 • het doorsnee-publiek uit het verzorgingsgebied.

We willen dit bereiken door aanpassing van promotie en assortiment.

b. Concurrenten

Wie zijn de belangrijkste aanbieders van Fair Trade producten?

 • Wereldwinkels van de LvWW
 • Stichting Wereldwinkels (zij presenteren zich als Wereldwinkel)
 • WAAR-winkels
 • Supermarkten: A.H. – Jumbo – Coöp  – Aldi en Lidl (foodproducten)
 • De webwinkels van deze winkels

In principe zijn zij onze concurrenten omdat zij (nagenoeg) hetzelfde assortiment verkopen. 

De dichtstbijzijnde Wereldwinkels (lid van de LvWW) zijn in Oosterhout en Zevenbergen.

De dichtstbijzijnde WAAR-winkels zijn in Breda, Rotterdam en Tilburg.

In Made en wijdere omgeving zijn wel grotere winkelketens zoals HEMA, Blokker en  Sonneveld, die steeds meer fairtrade producten verkopen.

Tegenwoordig zijn alle supermarkten, met Jumbo en AH voorop, in de markt actief met een groeiend assortiment fairtrade foodproducten.

Onze winkel onderscheidt zich met een assortiment dat voor meer dan 85% bestaat uit producten uit ontwikkelingslanden en kent daardoor geen vergelijkbare concurrent. De wereldwinkel is dé speciaalzaak in de regio voor de fairtradebranche. De aandacht voor “groen en biologisch” neemt toe.

Het aanbod van producten is zeer divers van functie en doel (bijna als een warenhuis), maar is daardoor niet altijd duidelijk herkenbaar voor het grote publiek.

Wereldwinkels maken mensen indirect bewust van hun consumptiegedrag en geven klanten het gevoel dat ze iets bijdragen aan een betere wereld.

5.2 De marketinginstrumenten

c.   Product en Prijs

Product informatie

Van een aantal producten die wij verkopen is informatie aanwezig. Deze hebben we verzameld en geordend in een informatiemap. Als een klant er belangstelling voor heeft geeft een medewerker een kopie daarvan mee.

Landelijk wordt geprobeerd leveranciers te ‘verplichten’ voor het artikelbestand in K3 van alle producten digitale informatie en een foto te leveren. Dat zou een verbetering zijn.

Inkoopbeleid

Het huidige inkoopbeleid staat beschreven in het bestaande inkoopplan uit 2016. Hierin worden alle procedures beschreven.

De volgende activiteiten op het gebied van product en prijs zullen in het kader van dit plan uitgevoerd worden;

 • Inkoopplan jaarlijks bijstellen:
  • Prijscategorieën met hun omzet analyseren en vaststellen
  • Proberen een (never out of stock) samen te stellen
 • Veranderende mogelijkheden om via internet in te kopen in de gaten houden
 • Prijsbeleid gerelateerd aan adviesprijs

d.  Plaats

Made, een dorp met ongeveer 11.800 inwoners, heeft een regiofunctie voor de gehele gemeente Drimmelen.

De gemeente werkt aan een nieuw centrumplan.

De Wereldwinkel is in de Marktstraat, op een A-locatie (ook in het nieuwe centrumplan).

Naast de winkel is een voetpad naar een ruime parkeerplaats (Middelmeede). Schuin tegenover de winkel is een pad naar een grote parkeerplaats (Valkenbergplein). In de Marktstraat zijn mogelijkheden voor kort parkeren. Het aantal parkeerplaatsen is ruim voldoende.

De winkeloppervlakte bedraagt ca. 30 m2. Mede dankzij “de toren” heeft de winkel een goede uitstraling.

Achter het keukentje (ca. 9 m2) is in 2010 een magazijnruimte aangebouwd met een oppervlakte van ca. 20 m2. Het magazijn wordt ook gebruikt voor het verwerken van de inkopen, het werken aan de computer en voor vergaderen.

De winkel is eigendom van Stichting Wereldwinkel Made.

Een nadeel van het primaire verzorgingsgebied is dat Made als winkelcentrum niet echt “bruist”. De inwoners van de gemeente Drimmelen kopen in het winkelcentrum veelal hun dagelijkse boodschappen; maar weinigen zijn ‘funshoppers’.

e.   Distributie

Bij sommige importeurs wordt via internet besteld. De food, koffie, chocolade en kaarten worden altijd per internet besteld. De verwachting is dat deze mogelijkheden binnen enkele jaren sterk zullen toenemen.

De food-bestellingen hebben een relatief hoog orderbedrag voor franco levering. Omdat we een lage omzet hebben moet altijd goed op tht-data worden gelet. De mogelijkheden om in kleinere hoeveelheden in te kopen zijn in 2015 verbeterd.

Bij foodinkopen wordt soms samengewerkt met Oosterhout om geen bezorgkosten te hoeven betalen.

Iedere 8 tot 10 weken wordt, voorafgaand aan de inkoopdag, besteld bij het Voorraadhuis.

Op de inkoopdag gaan 2 á 3 personen van de inkoopgroep naar Culemborg.

Na het inkopen worden de pakbonnen in de computer ingevoerd, waarna de werkgroep voor het “prijzen” van de artikelen zorgt draagt.

f.    Promotie

De promotie wordt uitgebreid besproken in het verkoopplan.

g.   Presentatie

De etalage wordt op een creatieve en inspirerende manier door enkele vrijwilligers ingericht. Er wordt iedere maand een nieuwe etalage gemaakt, zo kan goed ingespeeld worden op plaatselijke en landelijke activiteiten (commerciële kalender).

Veel zorg wordt besteed aan het inpakken van de verkochte artikelen. Vrijwilligers worden gestimuleerd om hier een speciale cursus voor te volgen.

De volgende activiteiten op het gebied van promotie worden uitgevoerd:

 • Raadplegen Visual Merchandising op Extranet
 • een VM workshop op locatie (workshop etaleren en presenteren)

h.  Personeel (vrijwilligers)

Movisie (VU-onderzoek Geven in Nederland d.d. 23-04-2015):

Voor het eerst zou er sprake zijn van een forse afname van het aantal vrijwilligers.

 • Aantal vrijwilligers daalt van 41% naar 37%
 • Aantal uren dat zij actief zijn van 21 naar 18 uur per maand.

Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het toenemende beroep van de overheid: informele hulp en mantelzorg te verlenen aan buren, familie en vrienden.

Het percentage dat wekelijks of vaker vrijwilligerswerk doet is gedaald van 12% in 2008 naar 9% in 2014.

De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers wordt hoger en werving wordt moeilijker.

Verantwoordelijk voor de werving- en selectie is de werkgroep “vrijwilligers”.

Wat is de doelgroep van de werving

 • De LVWW beveelt aan om het medewerkersbestand een afspiegeling te laten zijn van het (gewenste) klantenbestand. Dus ANS – FLOOR – ROOS/DENNIS. Alhoewel we denken dat dit moeilijk te realiseren is, zullen we in ieder geval proberen deze diversiteit aan te brengen
 • Leeftijd aanname bij voorkeur tot 70 jaar.

Wat is de inhoud van het werk

 • klanten helpen bij hun aankoop zowel in de winkel als bij buitenactiviteiten
 • op verzoek informatie verstrekken over de aangekochte artikelen
 • cadeau inpakken en de financiën afhandelen
 • schoon en op orde houden van winkel en magazijn

Wat hebben wij nieuwe vrijwilligers te bieden

 • goede onderlinge verstandhouding en gezellige sfeer
 • flexibel rooster van minimaal één dagdeel per week
 • onderlinge bereidheid om werktijden (o.a. bij calamiteiten) te ruilen
 • divers (wisselend) aanbod van producten
 • jaarlijks uitje

Hoe bereiken wij potentiële vrijwilligers

 • VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) wat ondergebracht is bij SWO
 • VAD (Vrijwilligers Academie Drimmelen)
 • Oproep in ’t Carillon
 • Eigen net werk van alle vrijwilligers
 • Via klantbenadering in de winkel

Bij het omschrijven van de taken, werktijden, voorwaarden en vereisten kunnen we niet duidelijk genoeg zijn.

i.     Automatisering

Wereldwinkel Made is in juli 2009 overgegaan op het Blue Retail kassasysteem en er is een onderhoudscontract bij Abacus afgesloten, zonder updates voor het programma.Wij vonden deze automatisering noodzakelijk, maar het is ook een erg kostbare oplossing voor onze relatief kleine winkel. Het is dus van groot belang dat hier optimaal gebruik van gemaakt wordt. Inmiddels is er behoorlijk wat informatie in Blue Retail opgeslagen. Wij vinden het heel belangrijk om die gegevens te gebruiken voor beleid.

Landelijk wordt overgeschakeld op het kassaprogramma K3. Inmiddels werken 6 winkels hiermee. Sinds augustus 2016 wordt, door forse problemen vanwege een ‘exploderend’ artikelbestand, opnieuw pas op de plaats gemaakt. Het is onbekend wanneer weer winkels aan kunnen sluiten. De urgentie is hoog voor ons, met onze oude apparatuur en met (noodgedwongen) nog Windows XP. Bovendien vervalt per 01-10-2017 de licentie van onze pinautomaat en nieuwe automaten werken niet op Windows-XP (een stand-aloneautomaat is ongewenst, maar niet onmogelijk). We hebben gevraagd pilotwinkel te mogen zijn bij herstart, of dat gehonoreerd zal worden is nog de vraag.

Bij overschakeling is bij de LvWW  voldoende aandacht voor scholing. We verwachten dat de introductie in de winkel voor de vrijwilligers geen problemen zal opleveren. Voor degenen die er “achter” mee werken zal het veel ingrijpender zijn.  

In tegenstelling tot bij Blue Retail is K3 bij alle klanten hetzelfde ingericht en horen er regelmatige updates bij. Het eerste maakt een algemene handleiding mogelijk, het tweede zorgt ervoor dat je bij de tijd blijft.

Voor veel wereldwinkels, en zeker voor een kleine winkel als de onze, zijn de lasten van automatisering erg hoog.

Omdat het oude systeem helemaal “op” is hebben we niet veel andere keus en met steun van het Raboprojectenfonds vinden wij overschakeling verantwoord.

We zullen wel maximaal moeten inzetten op omzetvergroting. Lukt dat niet dan komt, met het hogere niveau van vaste lasten, op termijn het voortbestaan van Wereldwinkel Made beslist in gevaar.

We beseffen dat voldoende omzet halen een moeilijk punt zal blijven.

6. SWOT-analyse

De SWOT-analyses (onderbouwing voor kansen en zicht op gevaren) van winkel-vrijwilligers en bestuur zal goed in de gaten worden gehouden en per jaar worden geëvalueerd.

 • Winkel

STRENGHTS = sterkte (intern)

 

WEAKNESSES = zwakte (intern)

 

Vaste klantenkring (vooral food)

Weinig “beweging”  in de winkel

Inzet en samenwerking van vrijwilligers en bestuur. Aandacht voor taakverdeling

Kennis, kunde en leeftijd vrijwilligers (65+)

Aangepast inkoopbeleid. Transparantie in beleid

Kwetsbaar als sleutelfiguren uitvallen

werkgroepen

 

Sturen op cijfers

 

OPPORTUNITES = kansen (extern)

 

THREATS = bedreigingen (extern)

 

Klantenkring uitbreiden/onderhouden K3

Stagnerende omzet.

Lidmaatschap BND Bedrijvennetwerk en Bruisend Made

Boodschappen doen i.p.v. winkelen

Modules/Levensmomenten

Relatief hoge lasten

 • Vrijwilligers

STRENGHTS = sterkte (intern)

 

WEAKNESSES = zwakte (intern)

 

Goede sfeer, enthousiasme

Leeftijd (65+ en een aantal 70+)

 

Weinig kennis van de artikelen, weinig verkoop- en computerervaring

Bereid elkaar te helpen

Alleen winkeldiensten willen draaien

Afspraken na komen

 

 

 

OPPORTUNITES = kansen (extern)

 

THREATS = bedreigingen (extern)

 

                  

 

VIP bemiddeling + Vrijwilligers voor projecten

Minder vrijwilligers in het algemeen

Maatschappijbewust, milieu, duurzaamheid

Minder jongere vrijwilligers

ambassadeurs

Minder uren ter beschikking

 

 

 • Bestuur

STRENGHTS = sterkte (intern)

 

WEAKNESSES = zwakte (intern)

 

Meewerkend bestuur, gemotiveerd, grote inzet

Leeftijd, twee personen boven de 70

Voldoende kennis + Bereidheid tot vernieuwingen

 

Goede communicatie onderling, transparantie naar de vrijwilligers

 

 

 

OPPORTUNITES = kansen (extern)

 

THREATS = bedreigingen (extern)

 

VIP Vrijwilligers Informatie Punt

Werven nieuwe bestuur vrijwilligers

Samenwerking collega’s

Aantal vrijwilligers loopt terug

 

Minder aantal beschikbare uren van vrijwilligers

 

6.1       Doelstellingen, planning en prioriteiten

Onderstaande doelstellingen worden gefilterd uit de SWOT analyse.

 • Verbeteren van het financieel resultaat
  • doel minimaal 35% bruto winstmarge handhaven
  • omzetverhoging jaarlijks 3%
 • Verbreden van de doelgroep
  • afstemmen assortiment
  • inzet promotiemiddelen
  • aanpassen gebruik schapruimte
 • Optimaliseren vrijwilligersbeleid
  • deskundigheidsbevordering
  • aandacht houden voor interne communicatie
  • optimaliseren managementtaken
  • verjonging bij bestuur en vrijwilligers
 • Professionaliseren van de huidige bedrijfsvoering
  • optimaal gebruik van automatisering (sturen op cijfers)
  • planmatig werken
  • beleidsplan, inkoopplan  en verkoopplan actueel houden

 

7. Financiën

j. Financiering

k. De balans

Onderstaand overzicht geeft de huidige verdeling van het vermogen weer begin en  eind van 2016.

BALANS  2016

BEGINBALANS

 EINDBALANS

materiële vaste activa

 

 

winkel

26500

26500

magazijn

26015

25235

grond

3318

3318

inventaris

0

0

cv'ketel

1150

850

computer ca

0

0

boekhoudprogramma

0

0

transformatie

1000

550

deelnemingen

 

 

deelnemingen

100

0

liquide middelen

 

 

kas

53

231

Rabo betaalrekening

2127

3003

Rabo spaarrekening

8000

8000

tussenrekeningen

 

 

tussenrekening kas

660

260

tussenrekening kadobon

385

362

tussenrekening pin

98

185

vorderingen

 

 

debiteuren

2278

2275

voorraadrekeningen

 

 

voorraad btw laag

1836

2693

voorraad btw hoog

11365

9414

voorraad kadobonnen

575

720

lopende schulden

 

 

crediteuren

1041

1764

hypotheek Rabobank

8196

2492

af te dragen btw

254

1084

 

 

 

EIGEN VERMOGEN

75971

78256

 

Verloop vermogen in 2016

 

 

1 januari 2015

 

75970,65

Financieel resultaat 2015

 

2285,19

31 december 2015

 

78255,84

 

l. Financiering investeringsbehoefte

In 2017 zullen we hopelijk over kunnen naar het kassaprogramma K3. Alle hardware die daarmee te maken heeft is heel dringend aan vervanging toe en we willen er een automatische kassalade aan toevoegen. De licentie van ons type betaalautomaat vervalt in 2017, dus die zal in elk geval vervangen moeten worden. We denken er verstandig aan te doen om een nieuwe betaalautomaat te kiezen die contactloos betalen mogelijk maakt.

De keuze van de benodigde apparatuur is in grote lijnen gemaakt en definitieve beslissingen worden in goed overleg met de landelijke werkgroep automatisering (Jeanette du Crocq) genomen.

ANBI’s kunnen gratis het programma Office Pro verkrijgen via www.TechSoup.nl, we willen van die mogelijkheid gebruik maken.

Het Raboprojectenfonds heeft ons € 2.500 toegekend (en dat bedrag al op onze rekening gestort). Omdat onze hypotheek bijna is afbetaald en omdat we een bedrag op onze spaarrekening hebben staan brengt de investering onze liquiditeit niet in gevaar.

Na bovengenoemde investering  zullen we van het geïnvesteerde bedrag jaarlijks 20% afschrijven. Na deze toename van vast kosten is een positief jaarresultaat alleen mogelijk wanneer we kans zien om jaarlijks 3% te verhogen.

Wij voorzien binnen afzienbare tijd geen andere wezenlijke investeringen.   

 

m. Exploitatie 2015 en 2016 * Begroting 2017 en 2018

NR.

Omschrijving

Rekening 2015

Rekening 2016

*

Begroting 2017

Begroting 2018

 

KOSTENPOSTEN VERLIES- EN WINSTREKENING

 

 

*

 

 

4050

kantine- en vergaderkosten

262

342

*

300

300

4060

cursuskosten

399

0

*

250

250

4090

overige vrijwilligerskosten

1176

695

*

1000

1000

4110

onderhoud onroerend goed

292

528

*

800

800

4130

onderhoud en aanvulling inventaris

67

0

*

200

200

4150

verzekeringen

594

597

*

600

600

4160

heffingen, vergunningen, leges

218

190

*

250

250

4210

energie

1031

769

*

900

900

4230

water

287

260

*

275

275

4240

telefoon

306

316

*

300

300

4250

reiskosten, vrijwilligersvergoeding

34

0

*

100

100

4260

reclame, representatie

225

554

*

750

750

4270

heffingen eigen organisatie

2637

347

*

2800

2800

4290

overige exploitatiekosten

603

1712

*

700

700

4310

accountantskosten

125

125

*

125

125

4320

kantoorbenodigdheden en porto

327

184

*

250

250

4330

kassa, computer, internet

2036

1707

*

1500

1500

4390

overige adm- en kantoorkosten

124

124

*

75

75

4910

giften en donaties uitgave

-12

0

*

0

0

4920

kasverschillen

2

25

*

0

0

4930

derving voorraad

129

557

*

250

250

4940

rente en kosten verenigingsrek.

362

318

*

375

375

4950

rente hypotheek

545

308

*

80

30

4990

overige lasten

16

99

*

30

30

9110

giften en donaties ontvangen

-1030

-938

*

-500

-500

9120

rente spaar- en depositorek.

-41

-37

*

-30

-30

9190

overige baten

-68

0

*

0

0

 

TOTAAL LASTEN (ex afschr. en reserv.)

10647

8784

*

11380

11330

4120

afschrijving magazijn 3% bw

805

780

*

760

740

4125

afschrijving transformatie 20% aw

450

450

*

450

83

4126

afschrijving cv 20% aw

300

300

*

300

300

4140

afschrijving inventaris 20% aw

116

0

*

0

0

4146

afschrijving computer ca 20% aw

0

0

*

600

600

4147

afschrijving snelstart 20% aw

80

0

*

0

0

 

TOTAAL AFSCHRIJVINGEN

1751

1530

*

2110

1723

 

RESERVERINGEN

 

0

*

1000

1000

 

TOTAAL LASTEN

12398

10314

*

14490

14053

 

8100

verkoop laag

9763

9255

*

 

 

8110

verkoop laag op rek.

2853

1305

*

 

 

8200

verkoop hoog

20712

22957

*

 

 

8210

verkoop hoog op rek.

2931

1788

*

 

 

 

TOTAAL VERKOPEN

36259

35304

*

38468

39622

7100

inkoop winkelvoorraad BTW laag

7469

8968

*

 

 

7200

inkoop winkelvoorraad BTW hoog

15418

12642

*

 

 

9910

mutatie voorraad laag

537

-856

*

 

 

9920

mutatie voorraad hoog

548

1951

*

 

 

 

INKOPEN + MUTATIES VOORRAAD

23972

22705

*

 

 

 

WINST OP OMZET

12287

12599

*

13464

13868

 

WINST IN % VAN INKOOP

34

36

*

35

35

 

 

 

 

*

 

 

 

FINANCIEEL RESULTAAT BOEKJAAR

-111

2285

*

-1026

-185