Vrijwilligers


Vrijwilligers gezocht!

Wereldwinkel Made is dringend op zoek naar gemotiveerde vrijwillig(st)ers, die het doel en de visie van de Wereldwinkel onderschrijven en die zich minimaal 1 dagdeel per week daarvoor in willen zetten.

Het is niet alleen leuk om in een Wereldwinkel te werken, maar u draagt tevens iets bij aan de bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden. Wereldwinkels bieden geen (nood)hulp, maar maken het mogelijk dat ontwikkelingslanden door eerlijke handel  onafhankelijk worden, zodat kinderen naar school kunnen en zodat medische zorg voor iedereen beschikbaar komt.

De Wereldmarkt is voor veel producenten uit ontwikkelingslanden moeilijk bereikbaar. Ook zijn de omstandigheden, waaronder in ontwikkelingslanden geproduceerd wordt, vaak slecht.

Fairtrade zorgt ervoor dat producenten uit ontwikkelingslanden directe toegang krijgen tot de Wereldmarkt, zodat ze hiervan optimaal kunnen profiteren. Als Wereldwinkels zorgen we voor deze markttoegang in Nederland.

Voor meer informatie kunt u in de Wereldwinkel terecht.

Adres: Marktstraat 24a Made

Telefoon: 0162-687472

 


Vrijwilligers op stap

De vrijwilligers van Wereldwinkel Made hebben zich op 1 september 2016 laten bijscholen in het grote inkoopcentrum Fair Plaza te Culemborg. Door een van de (gecertificeerde) importeurs is uitgelegd wat er allemaal komt kijken voor een product voldoet aan alle fairtrade eisen. Zonder fairtrade-certificering mogen artikelen niet worden verkocht in de Wereldwinkels.

Fairtradeartikelen komen uit ontwikkelingslanden en -gebieden en moeten o.a. voldoen aan:

  • Respect voor mens en milieu
  • Men streeft naar verbetering van de positie van vrouwen en naar afwezigheid van discriminatie naar ras, geslacht of godsdienst
  • Geen kinderarbeid
  • Er mag geen sprake zijn van uitbuiting van kinderen. Als kinderen bij de productie helpen, dan moet dat zeer beperkt zijn, niet een verplicht karakter hebben. Daarnaast moeten zij naar school kunnen en vrije tijd hebben
  • Er moet gezorgd worden voor behoorlijke werkomstandigheden
  • Men hoort een ‘leefbaar loon’ te krijgen. Eerder werd dit een ‘eerlijke prijs’ genoemd. Ze moeten daarvan voedsel, kleding en onderdak kunnen betalen en hun kinderen naar school kunnen laten gaan
  • De activiteiten om een product te maken, mogen het milieu niet te zeer belasten

De bedrijven die het assortiment van de Wereldwinkels leveren, hebben allemaal een expliciet sociaal beleid. Zo zijn veel van de mensen die de producten maken arm of kansarm: zij maken weinig kans op ontwikkeling. Zonder fairtrade hebben zij minder of geen kansen.

Het was zeer verhelderend en leerzaam, ook hebben we de indruk gekregen, dat het inkopen van artikelen voor “onze” winkel geen eenvoudige klus is! RESPECT!


Wilt u ook vrijwilliger worden bij Wereldwinkel Made? Neem dan contact met ons op. Of loop eens binnen bij de winkel in Markstraat 24a te Made.